Tel:86-0710-3453216 | 86-0710-3453811  E-mail:saiyamiye@163.com    Chinese | English
© 2016-2018 Xiangyang Saiyar Rice Co., Ltd.  鄂ICP备05013974号 CE by 300.cn National 400 hotline service phone:400-0710-345 E-mail: saiyamiye@163.com Tel:086-0710-3453216